Campina: Selectie de parteneri pentru GAL

Campina: Selectie de parteneri pentru GAL

Versiune tiparPDF version

Primăria Municipiului Câmpina caută parteneri pentru realizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) prin care pot fi atrase finanțări și derulate diverse proiecte

 

Unitatea Administrativ Teritorială Câmpina a înființat Asociația „Community Lead Local Development Câmpina”, entitate care oferă structura organizațională necesară pentru implementarea conceptului “Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității” la nivelul comunității.

 

Conform statutului, CLLD Câmpina este un „instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), reprezentat de Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), dar și un „instrument care se adresează unor teritorii subregionale specifice, fiind gestionat de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale”.

 

Prin această asociere se caută o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate din Municipiul Campina, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSEU.

 

„U.A.T. MUNICIPIUL CÂMPINA invită toate entitățile interesate să devină membri ai Asociației prin depunerea documentelor necesare la sediul Primariei Municipiului Câmpina, B-dul Culturii nr. 18, la registratură”, a anunțat Primăria Câmpina.